Hartelijk welkom ! – Herzlich willkommen!

Dit platform is opgezet door een team van docenten Nederlands van verschillende schoolvormen – in samenwerking met het Nedersaksische Staatsinstituut voor Schoolkwaliteitsontwikkeling (NLQ) in Hildesheim en met de vriendelijke steun van de Taalunie.

Het is de bedoeling om door het verstrekken van materialen, hulp en informatie het contact tussen leraren buiten de betreffende school te initiëren en te bevorderen en op die manier het onderwijs Nederlands verder te ontwikkelen.

Wij zijn echter ook sterk afhankelijk van de steun van al onze collega’s. Wilt u met geschikt materiaal een bijdrage leveren, neem dan contact met ons op.

Laten we dan maar goed samenwerken!!!

Met vriendelijke steun door

Lesmateriaal Vakportalen Evenementen Nieuwsbrief Lerarenopleiding Mediatips

Terug naar Duitse versie